20120808 - Yvonne Puan Mei Chan 在Batu Pahat, Johor, Malaysia (Yong Peng)