20130814 - Wei-Jiun Tsai 、盧珮瑀、謝志緯、陳佳緣、Chang YouYin 、陳建均、Yi-fang Lin 、林淑惠、莊麗華和潘千金