20130908 - May Hew 、 Karen Ng、Anne Hew 、Carine Chiam 、 Pearlyn Wan、Sandy Chong 、 Vincent Wong、Yung Sheng Ho 、Jeason Evans Lee 、 Jamie Ang和 Ahsiang Low